مرغ عشق

پرنده‌ای است اهلی از نژاد طوطی. وطن اصلی این پرنده همچون بسیاری از طوطی سانان دیگر، سرزمین استرالیا است.

ادامه مطلب

چرخ ریسک تورانی

شاید بتوان گفت یکی از پرندگان خوش صدا و زیبای شهری می باشد که همه ما کما بیش آنرا بر روی درخت یا برروی سیمهای برق دیده ایم. در ادامه  این پرنده حشره خوار که دوست قدیمی ما ایرانیان نیز می باشد را بهتر بشناسیم. 

ادامه مطلب