بیماریهای ویروسی  پرندگان زینتی

 

بیماری پر و منقار طوطی (PBFD)

یک بیماری ویروسی است که نه تنها طوطی سانان بلکه سایر پرنده ها را نیز درگیر می کند. 

ادامه مطلب