سوختگی در پرندگان خانگی

یکی از ارجاعات متداول به کاینیک تخصصی پرندگان سیمرغ موارد سوختگی در پرندگان زینتی است. در این بخش با توجه به مطالعه مطلبی از جانب همکار عزیزم دکتر احسان بر آن شدم تا ضمن به اشتراک گدارئن این مطالب بهترین راهکارها در لحظه وقوع را خدمت شما بیان نمایم. تماس پرنده با دمای بالا (شعله، مایعات داغ، بخار یا هرگونه شی‌ء داغ)، الکتریسیته یا مواد شیمیایی می‌تواند باعث سوختگی شود.

ادامه مطلب