اصول مدیریت و شناخت بیماریهای طیور صنعتی

امروزه با پیشرفت صنعت طیورو در نتیجه پرورش متراکم و حضور عوامل میکروبی متعدد بیماریهای متعدد میکروبی و غیر میکروبی مزارع طیور را تهدید می نماید که در این قسمت در تلاشیم تا شما را با مهمترین بیماریها آشنا سازیم.

 

 اصول مدیریت طیور صنعتی:

-بلدرچین

-بوقلمون
-شترمرغ
-مرغ گوشتی Broiler Type
-مرغ تخمگذار Layer Type
-مرغ مادر Breeder Type

شناخت بیماریها طیور صنعتی:

- بیماریهای باکتریایی

- بیماریهای ویروسی

- بیماریهای قارچی

- بیماریهای انگلی

- سایر بیماریها