قناري

از جمله پرطرفدارترين حيوانات خانگي است. اين حيوان، پرنده‌اي مقاوم و قابل تربيت بوده و از زمانهاي دور به خاطر آواز دلنشين و ظاهر زيبايش مورد توجه مردم در نقاط مختلف جهان بوده است. 

ادامه مطلب