تأثیر مدیریت جوجه کشی و فارم مرغ مادر بر روی عملکرد مرغ گوشتی

تحقیقات جدیدی که در انجمن بین المللی علمی طیور در آتلانتا-جورجیای ایالات متحده مطرح شد به تأثیرات مدیریت مرغ مادر گوشتی و هچری در جوجه آوری و متعاقباً عملکرد جوجه های گوشتی می پردازد

اىامه مطلب