معرفی گونه های پرندگان

 

پرندگان دارای گونه های مختلف و متنوعی می باشند که در این بخش بر آن هستیم تا شما را با گونه های مختلف این مخلوق زیبا آشنا سازیم:

 

طوطی سانان


 قناریها

 

 مرغ مینا

 

 باجریگار

 

پرندگان شکاری

 

پرندگان آبزی

 

سایر گونه ها