خدمات پرندگان صنعتی

 تشخیص و درمان بیماریهای طیور صنعتی شامل: جیره نویسی ، مدیریت پرورش صنعتی ، مشاوره بهداشتی ، ارائه برنامه واکسیناسیون ، کالبد شکافی, تشخیص  و درمان بیماریهای مرغ های گوشتی ، تخمگذار، مادر ، اجداد ، بوقلمون ، اردک ، غاز ، بلدرچین ، کبک ، قرقاول ، شترمرغ و .... می باشد.