لیست سوالات رایج

پرندگان زینتی

در زمان خرید پرنده زینتی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ (نمایش سوال)
بیرون آوردن پرنده از قفس از چه زمانی باید آغاز بشه؟ اصلا اینکار رو بکنم یا نه؟ برای رفع ترسش چکار کنم؟ (نمایش سوال)
مرغ مینا را تا چند سال باید در قفس نگه داشت؟ (نمایش سوال)
چگونه با طوطی خود ارتباط بیشتر و نزدیکتری داشته باشیم؟ (نمایش سوال)

طیور صنعتی

در خصوص تغذیه زودهنگام پولتها نظر شما چیست؟ (نمایش سوال)
آیا در زمان درگیری به بیماری نیوکاسل در خصوص طیور گوشتی انجام واکسیناسیون نیوکاسل کمک کننده است؟ (نمایش سوال)