دکتر علیرضا همایونی مهر
بخش تشخیص و درمان
homayounimehr@symoorgh.com
homayounimehr@hotmail.com
ادامه
دکتر سیده مهسا رستگار فاطمی
مدیر کلینیک
rastegar@symoorgh.com
 
ادامه
آقای صفر همایونی مهر
مدیر مالی-اداری
خانم اعظم سلطانی
مدیر داخلی کلینیک
info@symoorgh.com
خانم مهین غریب
مدیر بازرگانی
معرفی کادر کلینیک در (ادامه) بالا کلیک کنید...