مقالات

علل ریزش پر در پرندگان

 

مشکلات مربوط به پر در پرندگان:

 

پر به عنوان عضو پوششی پرنده نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت و زیبایی آن دارد. در واقع می توان وضعیت پر را به شاخصی برای سلامتی آن تعبیر نمود. وضعیت سلامتی پر وابسته به علل مختلفی است اما می توان به طور کلی مشکلات مربوط به آنرا  به دو گروه تقسیم نمود:

 

پرها رشد صحیح و مناسبی نداشته اند و شکل گیری آن ها دارای مشکل بوده است. این مشکل اغلب به تغذیه و وجود مایکوتوکسین ها مرتبط است.

خود پرنده آن ها را با نوک زدن کنده است. این مشکل مربوط به مسائل مدیریتی است.

در هر دو مورد باید علت به وجود آمدن مشکل را شناسایی کرد تا بتوان به راه حل مناسبی برای آن پیدا کرد.

 

شرایط پر از استرس مانند گرما، سرما و جریان هوا، تغذیه و رفتار صاحب پرنده می تواند موجب ریزش پر و کیفیت پایین آن شود. در این صورت، باید رفتار و کنش های متقابل میان پرنده و صاحب آن مشاهده و کنترل شود. اغلب نوک زدن به پرها و ریزش آن ناشی از مواد غذایی نامناسب است. به دلیل میزان پروتئین زیاد در پرها، میزان بالای پروتئین در خوراک نیز ممکن است موجب رشد سریع پرها و در نتیجه ریزش آن ها شود.

عدم توازن آمینو اسیدهای موجود در خوراک، به ویژه اسیدهای گوگرد آمینه، سیستئین و میتیونین، می تواند موجب غیرعادی شدن پرها و یا ظاهر غیرمعمول آن ها شود.

غذاهای فله ای به مانند تخمه جات که در حجم زیاد در انبارها نگهداری می گردند عمدتا دارای آلودگی های قارچی بوده که این قارچها دارای سمومی به نام مایکوتوکسین ها می باشند. تاثیر مایکوتکسین های تریکوتسن مولد سموم پوستی، مانند توکسین T-2، نیز می تواند موجب کاهش کیفیت پرها شود که این امر خود اثرات منفی دیگری همراه دارد مانند آسیب ها و بیماری های دهانی و کاهش عملکرد و کارایی پرنده. 

به طور کلی، ریزش شدید پرها یا آسیب دیده بودن آن ها به طور نامناسب بر تبدیل غذا تاثیر می گذارد زیرا در این صورت پرنده باید انرژی مضاعفی را از مواد غذایی بگیرد و جایگزین گرمایی کند که از دست می دهد

با استفاده از یک وسیله مناسب جهت مدیریت صحیح خطر مایکوتوکسین می توان از این خطر جلوگیری نمود؛ این وسیله باید مایکوتوکسین ها را جذب کند و یا آن ها را از نظر زیستی دگرگون نماید و بدین ترتیب تاثیرات سمی آن برای پرندگان را از بین ببرد و هم زمان حفاظت از کبد و ایمنی آن ها را تضمین کند. مسلما بهترین راه استفاده از منبع غذایی مطمئن و یا توکسین بایندرها در خوراک پرندگان می باشد.

 

زمان انتشار: (2 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱