مقالات

همه چیز در مورد سفر هوایی حیوانات

 

قبل از پرواز

1.      اول با شرکت هواپیمایی تماس گرفته و مطمین شوید که ۱) پرنده را قبول می‌کنند ۲) یک جا برای پرنده خود رزور کنید. بیشتر شرکت‌های هواپیمایی تنها دو حیوان خانگی در طول سفر قبول می‌کنند.

2.      یک قفس با تایید شرکت هواپیمایی خریداری کنید. اگر پرنده شما بزرگ است که باید قفس به صورت ایستاده باشد شما باید یک صندلی برای این کار رزرو کنید در صورتی که شرکت هواپیمایی اجازه این کار را بدهد و یا به دنبال شرکت تخصصی برای این کار باشید. مطمین شوید که قفس درب مناسبی دارد.

3.      یک چوب طبیعی و یا طناب در قفس قرار داده و یک ظرف غذا روی در قفس قرار دهید.

4.      قبل از سفره پرنده را به قفس عادت دهید.

5.      ناخن و نوک پرنده را کوتاه کنید. اگر پرنده در طول سفر فرار کند این کار باعث راحت‌تر شدن گرفتن پرنده و کمتر آسیب دیدن آن می‌شود.

6.      رژیم غذایی پرنده را با ویتامین‌ها و مواد معدنی از یک هفته قبل و یک هفته بعد از سفر تقویت کنید.

7.      گواهی سلامت پرنده را در کمتر از ده روز قبل از سفر خود تهیه کنید. گواهی سلامت برای ده روز اعتبار دارد. اگر شما در مقصد خود بیش از ۱۰ روز از تاریخ اخذ  گواهی بمانید باید برای سفر برگشت خود گواهی سلامت دوم را بگیرید

اگر شرکت هواپیمایی وسایل اضافی برای سفر پرنده می‌خواهد، تهیه کنید. وسایلی که برای برگشت خود لازم است ممکن است با وسایلی که برای سفر به جای دیگر لازم است متفاوت باشد. ممکن است محدودیت‌ها و قرنطینه‌های دقیق‌تری برای برگشت لازم باشد. در ایالات امریکا برای اینکه به پرنده زمان انتشار: (3 سال قبل)

تعداد بازدید: ۱