مقالات

چرخ ریسک تورانی زیبای کوچک

نام فارسی : چرخ ريسک توراني
نام انگلیسی : Turkestan Tit
نام عربی : قرقف تركستان
نام علمی : Parus bokharensis
 
شاید بتوان گفت یکی از پرندگان خوش صدا و زیبای شهری می باشد که همه ما کما بیش آنرا بر روی درخت یا برروی سیمهای برق دیده ایم. در ادامه  این پرنده حشره خوار که دوست قدیمی ما ایرانیان نیز می باشد را بهتر بشناسیم. مشخصات: نر و ماده تقریبا همشکل پرنده ای است کوچک و رنگارنگ که شبیه زیرگونه خاوری چرخ ریسک بزرگ می باشد، ولی به وسيله اندازه بزرگتر، دم درازتر و منقار كلفتر از آن تشخيص داده مي شود. اطراف چشم, چانه و گلوی این پرنده سیاه رنگ است و گونه هایش سفید می باشد. پهلوها و سطح شکمیش سفید است و یک نوار طولی سیاه که به سیاهی گلویش وصل می شود، در زیر شکمش مشاهده می شود. سطح پشتی و پرهای شانه اش به رنگ خاکستری است و در فصل مشترک سطح پشتی و پس گردن سیاه رنگش نوار سفیدی دیده می شود. بالهایش خاکستری و دارای جلای آبی می باشد و یک نوار عرضی سفید بر روی بال هایش وجود دارد. دمش خاکستری رنگ است، اگرچه اثری از رنگ سیاه بر روی پرهای وسطی دمش دیده می شود و پرهای کناری دمش نیز سفید می باشند. پوشپرهای زیر دمش سفید است. پرنده ماده مشابه پرنده نر است ولی نوار طولی سیاه شکمش باریکتر و کمرنگ تر می باشد. تارك و سطح پشتی پرنده نابالغ به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری است و فاقد سیاهی زیر شکم می باشد. پرنده ای درخت زي و فعال است. در پرواز بر روی بال هایش اثری از رگه های آبی خاکستری دیده می شود.
زیستگاه : در جنگل ها، دامنه کوه ها، جنگل های پوشیده از درختان کاج، فضای باز با درختان پراکنده، باغات قدیمی و بر روی درختان میوه دیده می شود. در سوراخ درختان، ديوارها و امثال آن لانه مي سازد.
تغذیه : عمدتا حشره خوار است. از کرم ها، دانه ها و میوه هایی نظیر توت ها نیز تغذیه می کند
اندازه : 15 سانتی متر
سیخک پا : ندارد
چینه دان : ندارد
زمان انتشار: (8 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱