نوبت دهی اینترنتی

اطلاعات نوبت دهی:

پذیرش بیماران فقط از طریق تعیین وقت قبلی ممکن بوده و از مراجعه بدون وقت قبلی خودداری فرمایید. ساعات کاری کلینیک تخصصی پرندگان سیمرغ تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

روز

شروع پذیرش بیمار

پایان پذیرش بیمار

شنبه

16

21

یکشنبه

16

19:05

دوشنبه

16

21

سه شنبه

16

19

چهارشنبه

16

21

پنجشنبه

9

13:30

 

 

فرم تعیین وقت اینترنتی

تکمیل فرم های ستاره دار الزامی است. پس از تایید و یا لغو وقت درخواستی شما، یک ایمیل و SMS به شما ارسال خواهد شد.

*
*
*
*
ثبت وقت
در حال ارسال درخواست
در حال ارسال درخواست تعیین وقت...